# Symbol

Designprogram

Nasjonalt symbol for elektronisk billettering

Grid utviklet det nye nasjonale symbolet for elektronisk billettering. Symbolet er med på å markere hvor og med hvilke operatører vi kan reise og betale med felles reisekort.

Designprogram

Ruter miljøprofil

Sommerfuglen som symbol på et godt miljø.

Designprogram

Programlogo for trikken

Oslo skal kjøpe nye trikker for 3 milliarder. Grid ble engasjert for å gi gruppen som står for innkjøpet felles avsenderidentitet i prosjektperioden.

Get Our Monthly Newsletter
Directly Into Your Inbox!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form