Informasjonsdesign

Sinsen knutepunkt

Sinsenkrysset er et høytrafikkert og stort knutepunkt i form av biltrafikk, antall ulike kollektivtransportformer og geografisk spredning av holdeplassene, noe som gjør området både uoversiktlig og vanskelig å navigere i.

Grid har sammen med Ruter planlagt et omfattende skilt- og navigasjonssytem for knutepunktet Sinsen, parallelt med at Statens vegvesen skal oppgradere stoppesteder til universell utforming.

Førundersøkelser

Kvalitative tester i form av medreiseintervjuer ble gjennomført på Sinsen knutepunkt  av LiveWork i 2016. Uttaket fra disse intervjuene har dannet grunnlaget for endelig skilting, og prioritering av trafikant-
informasjon i knutepunktet. For å bygge opp et fullstendig navigasjonssystem, må man se på hele bildet.

• Hvilken informasjon trenger man på hvert stoppested innenfor knutepunktet?
• Hva skal stoppestedene hete?
• Hva annet enn kollektivtrafikk kan være av interesse i området?
• Hvilken informasjon får man ombord i bussen?
• Hvordan skal man finne fram mellom T-bane og trikk, eller fra buss til T-bane?
• Hvordan skal alt dette henge sammen med reiseplanleggeren?
• Når er reisende i modus til å benytte mobilen som veiviser, og når er det de helst vil slippe?

Og sist men ikke minst, hvor mye skal man overlate til reisende og deres egne hjelpemidler som Mobil-app, GoogleMaps… eller et godt gammeldags håndholdt lommekart for den del?

Samspillet

Det er til syvende og sist samspillet av alle informasjonskanaler som danner konsistentheten i kundereisen. Alt må stemme, og korrekt informasjon må bli tilbudt på riktig sted.

Ved å fjerne enkeltelementer vil reisende oppleve brudd i veivisningen.

Leveranse

Sinsen vil nå få en vesentlig oppgradering av holdeplassinformasjon, samt veivisning til og fra T-bane, bussholdeplasser og trikkestopp, sammen med henvisning til aktuelle målpunkt i området.

Etterundersøkelser

Sinsen er som en pilot å regne, og skal testes på samme måte som i førundersøkelsene. Alt fra skilter i alle valgsituasjoner, nye og mer oversiktlige knutepunktskart til småjusteringer i reiseplanleggeren og bedre stoppestedsinformasjon skal testes. Både av testpanelet, og av alle som reiser gjennom Sinsen hver eneste dag. Vil det bli enklere å finne fram?  Og har vi brukt de riktige virkemidlene på riktig sted?

Oppdragsgiver: Ruter

Samarbeidspartnere: Sprint Consulting, Statens vegvesen

...

Nyeste prosjekter
Informasjonsdesign

Sinsen knutepunkt

Sinsenkrysset er et høytrafikkert og stort knutepunkt i form av biltrafikk, antall ulike kollektivtransportformer og geografisk spredning av holdeplassene, noe som gjør området både uoversiktlig og vanskelig å navigere i.

Designprogram

Havnepromenaden

Oslos sjøfront står foran en omfattende byutvikling med frigjøring av tidligere havnearealer og transportområder til nye formål.

Designprogram

Ruter miljøprofil

Sommerfuglen som symbol på et godt miljø.