Informasjonsdesign

Sanntids Togkart

Med Bane NORs nye tjeneste Togkart kan du følge bevegelsene til alle tog i Norge.

Bakgrunn

Kunde- og trafikk informasjon (KTI) i Bane NOR ønsket å vise sanntidsinformasjon av gods- og persontog i en kartløsning. Signalene og dataene var tilgjengelige, men den visuelle løsningen manglet.

Oppgave og løsning

Ved hjelp av kartet kan du se hvor alle togene som er i trafikk på hele jernbanenettet befinner seg.

 

Filmsnutten er tatt med mobil fra nettsiden Togkart.

Grid har designet grafikken på symbolene. Kompleksiteten lå i at kjente statiske symboler også må fungere i bevegelse. Dette gir utfordringer i forhold til hvordan de skal snu, overlappe og tydelig skille seg fra stasjonene, og hvordan stasjoner og linjer vises i ulike zoomnivåer samtidig som de er forskjellig fra kartunderlaget.

Grid jobbet i tillegg til den visuelle interaktiviteten også med popups og stasjonsvisning.
Ved bruk av Scrum ble 150 originaler satt i system og overlevert Geodata som sto for den tekniske gjennomføringen.

Løsningen ble lansert i sosiale medier og på web 1. juni 2016.

Oppdragsgiver: Bane NOR

...

Nyeste prosjekter
Informasjonsdesign

Sinsen knutepunkt

Sinsenkrysset er et høytrafikkert og stort knutepunkt i form av biltrafikk, antall ulike kollektivtransportformer og geografisk spredning av holdeplassene, noe som gjør området både uoversiktlig og vanskelig å navigere i.

Designprogram

Havnepromenaden

Oslos sjøfront står foran en omfattende byutvikling med frigjøring av tidligere havnearealer og transportområder til nye formål.

Designprogram

Ruter miljøprofil

Sommerfuglen som symbol på et godt miljø.