Designprogram

Programlogo for trikken

Oslo skal kjøpe nye trikker for 3 milliarder. Grid ble engasjert for å gi gruppen som står for innkjøpet felles avsenderidentitet i prosjektperioden.

Prosjektidentitet

Programlogoen har til hensikt å gi arbeidsgruppen en felles identitet mot involverte aktører under innkjøpsprosessen. Internt og eksternt. Gruppen  ledes av Sporveien og består i tillegg av Bymiljøetaten, Oslo Vognselskap og Ruter. Logoen har forfylt sin rolle når kjøpet er gjennomført.

Bransjespråk

Vi utviklet en enkel, men tydelig programlogo støttet av nødvendige visuelle grunnelementener;  logo fargeprogram, visittkort og powerpointmal. Verktøykassen sikrer trikkeprogrammet en tydelig og profesjonell avsenderidentitet.

Symbolet i logoen er inspirert av pantografen. Elementet som kobler trikken til de strømførende kablene. Pantografen er kjent for aktørene i trikkebransjen og er med på å forsterke assosiasjonene til trikk. Valg av farge falt naturlig på trikkens ikoniske blåfarge.

Oppdragsgiver: Ruter

...

Nyeste prosjekter
Informasjonsdesign

Sinsen knutepunkt

Sinsenkrysset er et høytrafikkert og stort knutepunkt i form av biltrafikk, antall ulike kollektivtransportformer og geografisk spredning av holdeplassene, noe som gjør området både uoversiktlig og vanskelig å navigere i.

Designprogram

Havnepromenaden

Oslos sjøfront står foran en omfattende byutvikling med frigjøring av tidligere havnearealer og transportområder til nye formål.

Designprogram

Ruter miljøprofil

Sommerfuglen som symbol på et godt miljø.