Designprogram

Nasjonalt symbol for elektronisk billettering

Grid utviklet det nye nasjonale symbolet for elektronisk billettering. Symbolet er med på å markere hvor og med hvilke operatører vi kan reise og betale med felles reisekort.

Samarbeid som bedrer brukeropplevelsen

Oppdraget var initiert av Ruter, NSB og Statens vegvesen, men bak løsningen ligger et samarbeid mellom noen av de største trafikkselskapene i Norge. De ønsket å forenkle de reisendes hverdag ved å etablere en felles av nasjonal standard for elektronisk billettering. Som et resultat av dette oppsto behovet for et enkelt, tydelig, robust og samlende symbol.

Symbolet var ferdig til bruk allerede i 2015, men det hadde liten verdi før operatørene fikk løst de billettekniske forutsetningene. Dette er nå løst. Dermed er vi endelig på vei mot et sømløst betalingssystem på tvers av fylker og regioner. Symbolet er nå å finne på en rekke ulike kontaktpunkter mot de reisende; På kortlesere, sperreporter, billettautomater, utstyr, apper mm. Vi gleder oss til flere melder seg på slik at man kan reise på kryss og tvers i Norge, – med samme app, eller samme billett!

Oppdragsgiver: Ruter

...

Nyeste prosjekter
Informasjonsdesign

Sinsen knutepunkt

Sinsenkrysset er et høytrafikkert og stort knutepunkt i form av biltrafikk, antall ulike kollektivtransportformer og geografisk spredning av holdeplassene, noe som gjør området både uoversiktlig og vanskelig å navigere i.

Designprogram

Havnepromenaden

Oslos sjøfront står foran en omfattende byutvikling med frigjøring av tidligere havnearealer og transportområder til nye formål.

Designprogram

Ruter miljøprofil

Sommerfuglen som symbol på et godt miljø.