Produktdesign

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Fleksibilitet i fokus

Informasjonsmontrene skulle benyttes til å vise tidtabeller, kart og annen trafikantinformasjon og ha mulighet for innvendig belysning.  Bruksområdet var alle Ruter sine driftsarter.  T-bane, buss, trikk og båt. Ruter besluttet å utvikle sitt eget informasjonsmonter for å få et produkt med riktig kvalitet, funksjon, innkjøpskostnad og eierrettigheter.Vi bidro fra start til slutt med industridesignkompetanse. Arbeidet begynte i 2013 med å definere en kravspesifikasjon. Gjennom hele utviklingsløpet har vi lagt høy vekt på brukerorientering, rettet mot de reisende og mot drift og vedlikeholdspersonell.

Testing og optimalisering

En av de største utfordringene med oppgaven var å for å forhindre dugg og is ved store temperatursvigninger. Ulike tester ble gjennomført på faktiske stasjoner gjennom en rekke iterasjoner. Hele tiden med små forbedringer. Funksjonelle evalueringer ble gjort av reelle brukere og i tett samarbeid med Ruter og valgt produsent.

Sluttresulatet ble ferdigstilt i 2016 og er et konfigurerbart informasjonsmonter som dekker en rekke ulike behov. Alle basert på samme grunnprodukt for å holde kostnadene nede. Ensidig og tosidig montre, med og uten lys. Monteringsmuligheter for vegg, på bein og sokkel.  Monteret er nå under utrulling og er å finne på en rekke ulike T-banestasjoner.

Oppdragsgiver: Ruter

...

Nyeste prosjekter
Informasjonsdesign

Sinsen knutepunkt

Sinsenkrysset er et høytrafikkert og stort knutepunkt i form av biltrafikk, antall ulike kollektivtransportformer og geografisk spredning av holdeplassene, noe som gjør området både uoversiktlig og vanskelig å navigere i.

Designprogram

Havnepromenaden

Oslos sjøfront står foran en omfattende byutvikling med frigjøring av tidligere havnearealer og transportområder til nye formål.

Designprogram

Ruter miljøprofil

Sommerfuglen som symbol på et godt miljø.