Veivisning

Helt ny underjordisk stasjon på helt ny T-banestrekning

Utbyggingen av Løren gir Oslo det største T-banenettet i Norden med 101 stasjoner.

Bakgrunn

Utbyggingen av nye boligområder på Løren de siste årene har satt fokus på behovet for bedret kollektivtilbud i denne delen av Oslo. Den 1,6 km lange tunnelstrekningen binder sammen Grorudbanen og Ringenbanen. I 2012 etablerte Sporveien Lørenbaneprosjektet. Utbyggingen gir Oslo det største T-banenettet i Norden med 101 stasjoner.

Oppgave og løsning

3. april 2016 åpnet Løren stasjon. Tre år tidligere, i april 2013 ble Grid involvert i Lørenbanenprosjektet. Hensikten med tidlig samarbeid var å etablere en skiltplan for stasjonen slik at informasjonspunktene ble med i videre planlegging av hele området, og at skilt og informasjon gis optimal plassering, samtidig som systemet er integrert i arkitekturen både teknisk og estetisk. Ruter sine ambisjoner og føringer for den nye stasjonen var å gi den reisende en best mulig opplevelse av kollektivtrafikkens tjenester.

Stasjonen er den første som har alle elementene i Ruters TID-program (TID = Trafikantinformasjon- og designprogram). Utformingen ble gjort i samarbeid mellom flere aktører som Ruter, Arne Henriksen Arkitekter, Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen og Sporveien. Grid har tegnet skiltplan, skiltelementer (wayshowing > wayfinding), informasjonsvitriner, fjernsignal og inngangsskilt. Oppgaven har involvert designdisipliner som tjeneste-, industri- og kommunikasjonsdesign. Løren stasjon er for øvrig bygd like dyp som Stortinget stasjon og ligger 27 meter ned.

1. november 2016 mottok Ruter Kollektivtrafikkprisen for sitt arbeid med TID-programmmet. Du kan lese juryens uttalelse her.

Oppdragsgiver: Ruter

...

Nyeste prosjekter
Informasjonsdesign

Sinsen knutepunkt

Sinsenkrysset er et høytrafikkert og stort knutepunkt i form av biltrafikk, antall ulike kollektivtransportformer og geografisk spredning av holdeplassene, noe som gjør området både uoversiktlig og vanskelig å navigere i.

Designprogram

Havnepromenaden

Oslos sjøfront står foran en omfattende byutvikling med frigjøring av tidligere havnearealer og transportområder til nye formål.

Designprogram

Ruter miljøprofil

Sommerfuglen som symbol på et godt miljø.