Designprogram

Havnepromenaden

Oslos sjøfront står foran en omfattende byutvikling med frigjøring av tidligere havnearealer og transportområder til nye formål.

Fjordbyplanen

Havnepromenaden ble vedtatt som del av Fjordbyen i bystyret i februar 2008, der det gis føringer om en promenade «langs hele sjøen som er gjennomgående, tilstrekkelig bred og offentlig tilgjengelig hele døgnet». I en flertallsmerknad fra bystyrets byutviklingskomité i februar 2008 heter det: 

«Havnepromenaden skal utvikles slik at den binder sammen øst og vest.
Det skal tilrettelegges for en sammenhengende promenade og sykkelvei fra
Ljanselva i øst til Lysaker i vest.»

Havnepromenaden handler foreløpig om etablering av midlertidige fysiske tiltak som synliggjør, viser vei og informerer om hovedstadens sjøfront. De midlertidige tiltakene skal være med på å gjøre Havnepromenaden tilgjengelig i tidlig fase.

Samarbeidende arkitekter og designere

I 2014 vant Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter, MMW arkitekter, Halogen og Grid konkurransen om prosjektledelsen og koordineringsansvaret for en totalleveranse som omfattet planlegging, prosjektering, produksjon, levering og gjennomføring frem til åpning juni 2015.Gruppens arbeid er et prosjekt om byutvikling og identitet uttrykt gjennom et designprogram og navigasjonsprinsipper, landskapsgrep, og tegneserien om Krüger og Krogh som gjengir 60-tallets Oslo.

‍Kontainere symboliserer havnevirksomheten som nå flyttes ut av sentrum. De formidler Oslos historie og byutvikling samtidig som de er visuelle og gjenkjennelige landemerker.

Fra kontainerhavn til promenade

Med fokus på sjøfronten slik den fremsto på 1960-tallet viser prosjektet hvilke enorme endringer havna, byen og samfunnet har vært gjennom takket være introduksjonen av kontaineren for 50 år siden. I tillegg peker prosjektet fremover og viser noe av utviklingen vi fremdeles står ovenfor i dette 9 km lange området som strekker seg fra Frognerkilen til det som i sin tid het Grønlia, nå Kongshavn. Hele promenaden er planlagt ferdigstilt i 2030. Grid har stått for visuell identitet og tilhørende designprogram; design av temasymboler, trasémerking og trasékart i tillegg til regi og layout av informasjonstavler. Søndag 14. juni var det høytidelig åpning og folkefest.

Du kan også lese mer om prosjektet i vedlagt PDF av brosjyre som ble laget til åpningen.
Havnepromenaden tjenestedesign from GRID Design AS

Havnepromenaden omtalt i magasinet Feelgood november 2016.

Oppdragsgiver: Bymiljøetaten

...

Nyeste prosjekter
Informasjonsdesign

Sinsen knutepunkt

Sinsenkrysset er et høytrafikkert og stort knutepunkt i form av biltrafikk, antall ulike kollektivtransportformer og geografisk spredning av holdeplassene, noe som gjør området både uoversiktlig og vanskelig å navigere i.

Designprogram

Havnepromenaden

Oslos sjøfront står foran en omfattende byutvikling med frigjøring av tidligere havnearealer og transportområder til nye formål.

Designprogram

Ruter miljøprofil

Sommerfuglen som symbol på et godt miljø.