Veivisning

Dobbel frekvens på Østensjøbanen

Det var helt nødvendig med omfattende oppgradering for å kunne doble frekvensen på togavgangene.

Bakgrunn

10. januar 2016 gjenåpnet banen etter å ha vært stengt i ni måneder. Østensjøbanen hadde skinner og infrastruktur fra 1967.
For å doble frekvensen på togavgangene var det helt nødvendig med omfattende oppgradering. Med dette ble også alt nytt på plattformene. Ny belysning, nye leskur og nye informasjonselementer.

Noen av stasjonsbyggene har også fått nytt liv gjennom veggkunst. Flere tusen reisende kan glede seg over nyoppussede stasjoner og raskere bane til Bøler. I april åpnet også de tre siste stasjonene og trekningen Stortinget – Mortensrud ha nå doblet kapasitet.

Oppgave og løsning

Grid har i samarbeid med Ruter utarbeidet skiltplaner for samtlige stasjoner. Dette innebærer planlegging av veivisningsskilt, informasjonsmontre, stasjonsnavnskilt og fjernsignal, samt planlegging av billetteringsinstallasjoner, alt ut fra et brukerorientert ståsted.

Ruters høye ambisjoner om å tilby trafikantinformasjon for alle typer reisende gjør at alle informasjonsbærere og deres plasseringer er gjenstand for svært grundige vurderinger. Prinsippene for veivisning ble utviklet i 2011, og har siden blitt brukertestet og videreutviklet fram til i dag. Oppgaven har involvert designdisipliner som tjeneste-, industri- og kommunikasjonsdesign.

Vi gratulerer Ruter og Sporveien med flotte og nyoppussede stasjoner på Østensjøbanen!

Oppdragsgiver: Ruter

...

Nyeste prosjekter
Informasjonsdesign

Sinsen knutepunkt

Sinsenkrysset er et høytrafikkert og stort knutepunkt i form av biltrafikk, antall ulike kollektivtransportformer og geografisk spredning av holdeplassene, noe som gjør området både uoversiktlig og vanskelig å navigere i.

Designprogram

Havnepromenaden

Oslos sjøfront står foran en omfattende byutvikling med frigjøring av tidligere havnearealer og transportområder til nye formål.

Designprogram

Ruter miljøprofil

Sommerfuglen som symbol på et godt miljø.