Veivisning

Avviksskilt for NSB

Sommeren 2016 tok NSB i bruk et helt nytt skiltsystem for håndtering av planlagte avvik som oppstår ved arbeid/vedlikehold på jernbanen. Gjennomføringen gikk bedre enn noen gang!

Raskere responstid

NSB hadde behov for et bedre veifinningssystem ved oppståtte og planlagte avvik. De ønsket et raskere, enklere og mer effektivt verktøy for å lede de reisende til oppstillingsplass for ‘buss for tog’ eller til T-banenettet.  Systemet skulle også forbedre og forenkle jobben til NSB sine kundebehandlere.

Enkelt og effektivt

Det nye veifinningssystemet består i hovedsak av permanente skilt plassert ut der det er naturlige veivalg. Skiltposisjonene identifisert vi gjennom analyser av de reisendes bevegelsesmønster, stasjonens arkitektur og plassering av buss eller T-bane for tog.

Resultatet er at de reisende får tydelig informasjon på de stedene de trenger det. For kundebehandlerne krever skiltsystemet lite forkunnskaper, responstiden blir kortere og muligheten for menneskelige feil minimeres. Skiltene er enkle og robuste. De er basert på en mekaniske aktivisering/deaktivering ved hjelp av en vippefunksjon. Kundebehandlerne aktiviserer skiltene ved hjelp av en konduktørnøkkel: raskt, presist og effektivt!

“Skiltene er så nøytrale i lukket stilling at knapt noen vil se de. Jeg måtte faktisk titte ganske nøye for å finne ett av skiltene på Oslo S!”

Fra idé til realisering

Vi har vært med på å identifisere kommunikasjonsbehov, etablere veivisningsprinsipper, produktutvikling av skilt, produksjon og montasjeoppfølging.

Oppdragsgiver: For NSB på oppdrag fra Uniform Strategisk Design

Foto: Anton Soggiu

...

Nyeste prosjekter
Informasjonsdesign

Sinsen knutepunkt

Sinsenkrysset er et høytrafikkert og stort knutepunkt i form av biltrafikk, antall ulike kollektivtransportformer og geografisk spredning av holdeplassene, noe som gjør området både uoversiktlig og vanskelig å navigere i.

Designprogram

Havnepromenaden

Oslos sjøfront står foran en omfattende byutvikling med frigjøring av tidligere havnearealer og transportområder til nye formål.

Designprogram

Ruter miljøprofil

Sommerfuglen som symbol på et godt miljø.