sømløse kundereiser
i det offentlige rom

Hva er transportdesign?

Transportdesign handler om utvikling av tjenester og produkter som tilrettelegger for sømløse kundereiser i det offentlige rom. For mennesker til fots, med sykkel, bil, buss, trikk, tog, båt og fly.

Tilnærming
I kjernen av alle Grid sine leveranser ligger en strategisk og brukerorientert tilnærming. Når vi jobber med transportdesign hjelper vi våre oppdragsgivere med å identifisere, forstå, tilrettelegge og utforme tjenestetilbud og produkter på brukerens premisser. Ved å tenke på tvers av aktører, områder, digitale eller fysiske uttak, åpner vi opp for nye mulighetsrom. I en reise fra A til B er det sjelden bare én aktør som eier alle kontaktpunktene. Reisende knytter derimot ofte hele reiseopplevelsen til en aktør og dømmer tjenesten deretter. Det er med andre ord essensielt å forstå hvilken situasjon kunden befinner seg i, både før og etter hen møter tjenestetilbudet, for å kunne lage løsninger som svarer til forventningene.

Unik bransjeerfaring
Grid har erfaring med produkt og tjenesteutvikling knyttet til kollektivtrafikk, knutepunkt, flyplasser og offentlige rom. Alt fra tilbydere av kollektivtransporttjenester som Ruter og Bane NOR, til kommersielle tilbud på flyplasser for Select Servicepartner eller kulturtilbud for gående langs Havnepromenaden. Praktisk og operativ erfaring gjennom mer enn 15 år med design av destinasjoner og transportrelaterte tjenester gir oss unik innsikt vi tar med oss inn når vi løser våre kunders problemstillinger. Vår evne og erfaring til å se de reisendes behov både med et kommersielt og ikke-kommersielt blikk gjør oss i stand til å levere økonomisk bærekraftige løsninger.

Våre leveranser
Vår kompetanse på strategisk rådgivning, navneprosesser, visuelle identiteter, pakningsdesign, produkt- og omgivelsesdesign, web- og tjenestedesign gjør oss i stand til å levere komplekse tverrfaglige prosjekt.  Teamene settes sammen av dyktige medarbeidere fra ett og samme selskap. Mange med en interesse langt over middels for transportdesign!For oss handler all design om å skape en effekt, og for å få effekt kreves et uttak. Strategi, profilering,  mulighetsstudier, behovsanalyser,  informasjonsdesign, produktutvikling av møbler og elementer, veivisningssystemer, skilt og dokumentasjon.  Alt henger sammen. Sluttbrukeren er mennesker. Og effekten kommer bare når tjenesten eller produktet innfrir brukeres behov og forventninger.

Jørgen Bertelsen
For GRID