Sinsen knutepunkt

Sinsenkrysset er et høytrafikkert og stort knutepunkt i form av biltrafikk, antall ulike kollektivtransportformer og geografisk spredning av holdeplassene, noe som gjør området både uoversiktlig og vanskelig å navigere i.

Sanntids Togkart

Med Bane NORs nye tjeneste Togkart kan du følge bevegelsene til alle tog i Norge.