Havnepromenaden

Oslos sjøfront står foran en omfattende byutvikling med frigjøring av tidligere havnearealer og transportområder til nye formål.

Nasjonalt symbol for elektronisk billettering

Grid utviklet det nye nasjonale symbolet for elektronisk billettering. Symbolet er med på å markere hvor og med hvilke operatører vi kan reise og betale med felles reisekort.

Programlogo for trikken

Oslo skal kjøpe nye trikker for 3 milliarder. Grid ble engasjert for å gi gruppen som står for innkjøpet felles avsenderidentitet i prosjektperioden.

Ruter miljøprofil

Sommerfuglen som symbol på et godt miljø.